Svi Papilon Design rasporedi sjedenja za vjenčanje mogu biti dizajnerski usklađeni sa bilo kojim materijalima iz naše ponude.
Slobodno nam pošaljite svoju ideju i/ili želje u vezi dizajna i vrste rasporeda sjedenja.
Raspored sjedenja izrađujemo u obliku plakata.