Raspored sjedenja
Flower Power

Raspored sjedenja tiska se u obliku plakata na bijelom papiru.
U cijenu je uključen dizajn, grafička priprema te tisak.

CIJENA:
30x40 cm - 120,00 kn/kom
50x70 cm - 200,00 kn/kom
70x100 cm - 250,00 kn/kom